ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ξεχνάμε όταν προσπαθούμε να θυμηθούμε

img

Μια νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει κάτι που όλοι έχουμε διαπιστώσει εμπειρικά, ότι στην προσπάθεια μας να θυμηθούμε κάτι, ξεχνάμε.

Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μια σειρά από πειράματα μνήμης με μια ομάδα 24 εθελοντών, καθώς και μαγνητική απεικόνιση του εγκεφάλου τους.

Οι μελετητές εντόπισαν διαφορετικά και διακριτά νευρωνικά αποτυπώματα που συνδέονται με συγκεκριμένες αναμνήσεις. Με βάση αυτά διαπίστωσαν ότι η ενθύμηση κάποιου πράγματος οδηγεί στο να εξασθενεί η μνήμη άλλων «ανταγωνιστικών» πραγμάτων.

Δηλαδή ουσιαστικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπαίνει σε μια διαδικασία να «σπρώχνει», να απωθεί άλλες μνήμες, προκειμένου να φέρει «μπροστά», για να είναι προσβάσιμη η μνήμη που αναζητούμε. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται «προσαρμοστική απώλεια μνήμης».

Η έρευνα δείχνει ότι το να ξεχνάμε δεν είναι μια παθητική διαδικασία, όπως πιστεύεται ευρέως αλλά μια ενεργητική διαδικασία.

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες έχουν δύο βασικές θεωρίες: η μία υποστηρίζει ότι οι παλαιότερες μνήμες δεν εξασθενούν, αλλά απλώς ″σκεπάζονται″ από νεότερες μνήμες, ενώ η δεύτερη θεωρία ότι οι παλαιότερες μνήμες όντως εξασθενούν, όταν νέες ανταγωνιστικές μνήμες έρχονται να καταλάβουν τη θέση των πρώτων.


ΠΗΓΗ: » fanpage.gr